Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bé

Nguyên quán Phong Điền - Hàm Tân - Phan Thiết

Hi sinh 8/8/1962

Cấp bậc du kích

Đơn vị xã Tân Hạnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán Anh Tịnh - Gia Lương - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán Anh Tịnh - Gia Lương - Hà Bắc, sinh 1956, hi sinh 27/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Ba

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Ba, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hai

  Nguyên quán Đông Hòa - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Hai, nguyên quán Đông Hòa - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...