Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bé

Nguyên quán Anh Tịnh - Gia Lương - Hà Bắc

Sinh 1956

Hi sinh 27/6/1980

Cấp bậc H3 - Bp

Đơn vị D2 - E205

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán Phong Điền - Hàm Tân - Phan Thiết

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán Phong Điền - Hàm Tân - Phan Thiết hi sinh 8/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Ba

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Ba, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hai

  Nguyên quán Đông Hòa - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Hai, nguyên quán Đông Hòa - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...