Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bèo

Nguyên quán Lục Lương - Yên Thuỷ - Hà Sơn Bình

Sinh 1948

Hi sinh 11/05/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bèo

  Nguyên quán Lục Lương - Yên Thuỷ - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Bèo, nguyên quán Lục Lương - Yên Thuỷ - Hà Sơn Bình, sinh 1948, hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Bèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bèo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Bèo

  Nguyên quán Yên Nam - Duy Tiên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Bèo, nguyên quán Yên Nam - Duy Tiên - Hà Nam Ninh, sinh 1955, hi sinh 11/04/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bèo

  Nguyên quán Phước Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bèo, nguyên quán Phước Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh hi sinh 28/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...