Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Biên

Nguyên quán Phú Châu - Đông Hưng - Thái Bình

Hi sinh 20/3/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
92 Hùng Vương, Khối 2, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị
ĐT: 0979880911 - 0974600799 - 053.3880353 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Biên

  Nguyên quán Phú Châu - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Biên, nguyên quán Phú Châu - Đông Hưng - Thái Bình hi sinh 20 - 3 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Biên

  Nguyên quán Nam Hải - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Biên, nguyên quán Nam Hải - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 28/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Biên

  Nguyên quán Chi Hòa - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Biên, nguyên quán Chi Hòa - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1940, hi sinh 6/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...