Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Biển

Nguyên quán Hội Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Hi sinh 31/12/1965

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Biển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Biển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Cần Thơ - Cần Thơ
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Biển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Biển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Kon Tum - Phường Duy Tân - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Biển

  Nguyên quán Hội Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Biển, nguyên quán Hội Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 31/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ BùiBiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ BùiBiển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hồng Phúc - Xã Hồng Phong - Huyện Ninh Giang - Hải Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...