Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bũi Văn Biên

Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

Hi sinh 27 - 09 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bũi Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bũi Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Độ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Độ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...