Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bính

Nguyên quán Viên Thành - Yên Thành - Nghệ An

Hi sinh 5/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Viên Thành - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bính

  Nguyên quán Viên Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Bính, nguyên quán Viên Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Viên Thành - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Càng Long - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Chu phan - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Vân Cốc - Xã Vân Phúc - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...