Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bình

Nguyên quán Thịnh Minh - Như Xuân - Thanh Hoá

Sinh 1947

Hi sinh 25/07/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bình

  Nguyên quán Tiên Sơn - Lương Sơn - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Bình, nguyên quán Tiên Sơn - Lương Sơn - Hoà Bình, sinh 1954, hi sinh 12/08/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Bình

  Nguyên quán Thạnh Phước - Tân Uyên - Bình Dương

  Liệt sĩ Bùi Văn Bình, nguyên quán Thạnh Phước - Tân Uyên - Bình Dương hi sinh 26/1/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Bình

  Nguyên quán Thanh Giang - Kim Thanh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Bình, nguyên quán Thanh Giang - Kim Thanh - Hà Nam Ninh hi sinh 27/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Bình

  Nguyên quán Tân Tiến - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Bùi Văn Bình, nguyên quán Tân Tiến - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 11/5/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...