Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bỉnh

Nguyên quán Gia Khánh - Gia Viễn - Ninh Bình

Hi sinh 09/08/1969

Đơn vị C23 E 2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bỉnh

  Nguyên quán Số 28/ Lý Bôn - Thị Xã Thái Bình - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Bỉnh, nguyên quán Số 28/ Lý Bôn - Thị Xã Thái Bình - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 10/02/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Bỉnh

  Nguyên quán Gia Khánh - Gia Viễn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Bỉnh, nguyên quán Gia Khánh - Gia Viễn - Ninh Bình hi sinh 09/08/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Bỉnh

  Nguyên quán Số 28/ Lý Bôn - Thị Xã Thái Bình - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Bỉnh, nguyên quán Số 28/ Lý Bôn - Thị Xã Thái Bình - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 10/02/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...