Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bông

Hi sinh 28/10/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ấp Cả Đá, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa
ĐT: 0723.956.334 - 0723.509 666

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bông

  Nguyên quán Nhơn Phú - Anh Nhơn - Bình Định

  Liệt sĩ Bùi Văn Bông, nguyên quán Nhơn Phú - Anh Nhơn - Bình Định, sinh 1961, hi sinh 13/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Bông

  Nguyên quán Lộc Hưng - Lộc Ninh - Sông Bé

  Liệt sĩ Bùi Văn Bông, nguyên quán Lộc Hưng - Lộc Ninh - Sông Bé, sinh 1957, hi sinh 12/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...