Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bưởng

Sinh 1951

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3871535 (UBND huyện)
Ban chỉ huy quân sự huyện
Khu phố 8 Phường 5 Đông hà Huyện Cam Lộ, Quảng Trị
ĐT: 053 3524 207 - 053 3871 528 - 0944140386
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bưởng

  Nguyên quán Trung Sơn - Yên Sơn - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Văn Bưởng, nguyên quán Trung Sơn - Yên Sơn - Vĩnh Phú, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Bưởng

  Nguyên quán Trung Sơn - Yên Sơn - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Văn Bưởng, nguyên quán Trung Sơn - Yên Sơn - Vĩnh Phú, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Huy Bưởng

  Nguyên quán Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Huy Bưởng, nguyên quán Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An hi sinh 19/6/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Huy Bưởng

  Nguyên quán Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Huy Bưởng, nguyên quán Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An hi sinh 19/6/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...