Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cai

Nguyên quán Hàm Đưc - Hà - Thuận - Thuận Hải

Hi sinh 10/3/1980

Cấp bậc H1

Đơn vị D2 - E250

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi văn Cai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn Cai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 26/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Cai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại Đức Hòa - Thị trấn Hậu Nghĩa - Huyện Đức Hòa - Long An
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Cai

  Nguyên quán TT Mộc Hóa - Long An

  Liệt sĩ Đỗ Văn Cai, nguyên quán TT Mộc Hóa - Long An, sinh 1924, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...