Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cải

Nguyên quán Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cải

  Nguyên quán Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Cải, nguyên quán Hải Phòng hi sinh 12/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cải

  Nguyên quán Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Cải, nguyên quán Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Đồng Minh - Xã Đồng Minh - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...