Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cam

Nguyên quán Đông Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Sinh 1954

Hi sinh 14 - 08 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cam

  Nguyên quán Bến Tre

  Liệt sĩ Bùi Văn Cam, nguyên quán Bến Tre, sinh 1944, hi sinh 10/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cam

  Nguyên quán Đông Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Cam, nguyên quán Đông Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Cam

  Nguyên quán Bến Tre

  Liệt sĩ Bùi Văn Cam, nguyên quán Bến Tre, sinh 1944, hi sinh 10/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Cam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...