Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cán

Nguyên quán Liêm An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Hi sinh 14/4/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cán

  Nguyên quán Liêm An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Cán, nguyên quán Liêm An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng hi sinh 14/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Đồng Tháp - Xã Mỹ Trà - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Cán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuỵ Hương - Xã Thuỵ Hương - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Cán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Liên Am - Xã Liên Am - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...