Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cần

Nguyên quán Đoan Phượng - Gia Lộc - Hải Dương

Sinh 1949

Hi sinh 03/10/1971

Đơn vị 231 D340 V104

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cần

  Nguyên quán Kỳ Sơn - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Cần, nguyên quán Kỳ Sơn - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cần

  Nguyên quán Kỳ Sơn - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Cần, nguyên quán Kỳ Sơn - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng hi sinh 12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Cần

  Nguyên quán Đoan Phượng - Gia Lộc - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Văn Cần, nguyên quán Đoan Phượng - Gia Lộc - Hải Dương, sinh 1949, hi sinh 03/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Cần

  Nguyên quán Ninh Giang - Kiến Quốc - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Cần, nguyên quán Ninh Giang - Kiến Quốc - Hải Hưng, sinh 1934, hi sinh 19/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...