Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cạn

Nguyên quán Tân Dân - Bình Xuyên - Vĩnh Phú

Sinh 1940

Hi sinh 11/04/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cạn

  Nguyên quán Tân Dân - Bình Xuyên - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Văn Cạn, nguyên quán Tân Dân - Bình Xuyên - Vĩnh Phú, sinh 1940, hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh trù - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Cạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Huy Cạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huy Cạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Dũng Tiến - Xã Dũng Tiến - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...