Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cấp

Nguyên quán Gia Phong - Gia Viển - Hà Nam Ninh

Sinh 1948

Hi sinh 17/01/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cấp

  Nguyên quán Phú Thanh - Lạc Thuỷ - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Cấp, nguyên quán Phú Thanh - Lạc Thuỷ - Hoà Bình, sinh 1947, hi sinh 30/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cấp

  Nguyên quán Gia Phong - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Cấp, nguyên quán Gia Phong - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1948, hi sinh 17/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Cấp

  Nguyên quán Phú Thanh - Lạc Thuỷ - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Cấp, nguyên quán Phú Thanh - Lạc Thuỷ - Hòa Bình, sinh 1947, hi sinh 30/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Cấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cấp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Đại đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
 5. Xem thêm các kết quả khác...