Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cầu

Nguyên quán Yên Lập –Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Hi sinh 2/4/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cầu

  Nguyên quán Dung Nội - Bá Thước - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Cầu, nguyên quán Dung Nội - Bá Thước - Thanh Hoá, sinh 1955, hi sinh 28/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cầu

  Nguyên quán Dung Nội - Bá Thước - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Cầu, nguyên quán Dung Nội - Bá Thước - Thanh Hóa, sinh 1955, hi sinh 28/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 22/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại Iagrai - Gia Lai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ninh Giang - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...