Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chang

Nguyên quán Cẩm Thủy - Thanh Hóa

Hi sinh 11/7/1980

Đơn vị F330

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận Ô Môn - tỉnh Cần Thơ

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn, Quốc Lộ 91, Khu Vực 10, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0710.366 0239

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Chang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1980, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ
 3. Liệt sĩ Vi Văn Chang

  Nguyên quán Văn Thuỷ - Bắc Sơn - Cao Lạng

  Liệt sĩ Vi Văn Chang, nguyên quán Văn Thuỷ - Bắc Sơn - Cao Lạng, sinh 1949, hi sinh 04/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vi Văn Chang

  Nguyên quán Văn Thuỷ - Bắc Sơn - Cao Lạng

  Liệt sĩ Vi Văn Chang, nguyên quán Văn Thuỷ - Bắc Sơn - Cao Lạng, sinh 1949, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...