Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chẹ

Nguyên quán An Nghĩa - Lạc Sơn - Hòa Bình

Sinh 1947

Hi sinh 21/12/1968

Cấp bậc B1 - Cs

Đơn vị D24 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chẹ

  Nguyên quán An Nghĩa - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Chẹ, nguyên quán An Nghĩa - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1947, hi sinh 21/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chẹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Châu Thành - Xã Hòa Ân - Huyện Cầu Kè - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chẹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/12/1975, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Bựi VĂn Chẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bựi VĂn Chẹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Long - Phường Sơn Giang - Thị xã Phước Long - Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...