Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chí

Nguyên quán Cẩm Quy - Cẩm Thuỷ - Thanh Hóa

Sinh 1945

Hi sinh 21/6/1973

Cấp bậc S2

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chí

  Nguyên quán Hậu Thành - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Chí, nguyên quán Hậu Thành - Cái Bè - Tiền Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Chí

  Nguyên quán Cẩm Quy - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Chí, nguyên quán Cẩm Quy - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá, sinh 1945, hi sinh 21/06/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Chí

  Nguyên quán Hậu Thành - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Chí, nguyên quán Hậu Thành - Cái Bè - Tiền Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...