Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chí

Nguyên quán Hậu Thành - Cái Bè - Tiền Giang

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã Hậu Thành

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chí

  Nguyên quán Cẩm Quy - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Chí, nguyên quán Cẩm Quy - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá, sinh 1945, hi sinh 21/06/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Chí

  Nguyên quán Cẩm Quy - Cẩm Thuỷ - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Chí, nguyên quán Cẩm Quy - Cẩm Thuỷ - Thanh Hóa, sinh 1945, hi sinh 21/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Chí

  Nguyên quán Hậu Thành - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Chí, nguyên quán Hậu Thành - Cái Bè - Tiền Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...