Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chiêm

Nguyên quán Tân Dân - Phú Xuyên - Hà Tây

Sinh 1947

Hi sinh 15/12/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chiêm

  Nguyên quán Tân Dân - Phú Xuyên - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiêm, nguyên quán Tân Dân - Phú Xuyên - Hà Tây, sinh 1947, hi sinh 15/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Chiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Tân Dân - Xã Tân Dân - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Chiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Công Chiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Chiêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Hiệp - Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...