Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

Nguyên quán Thọ Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh

Hi sinh 02/05/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

  Nguyên quán Đông Tiến - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiến, nguyên quán Đông Tiến - ứng Hoà - Hà Tây, sinh 1946, hi sinh 17/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

  Nguyên quán Đại Phú - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiến, nguyên quán Đại Phú - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1947, hi sinh 24/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

  Nguyên quán Đông Tiến - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiến, nguyên quán Đông Tiến - ứng Hoà - Hà Tây, sinh 1946, hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

  Nguyên quán Đại Phú - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiến, nguyên quán Đại Phú - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1947, hi sinh 24/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...