Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

Nguyên quán Đông Tiến - ứng Hoà - Hà Tây

Sinh 1946

Hi sinh 17/02/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

  Nguyên quán Thọ Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiến, nguyên quán Thọ Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh hi sinh 02/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

  Nguyên quán Đại Phú - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiến, nguyên quán Đại Phú - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1947, hi sinh 24/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

  Nguyên quán Đông Tiến - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiến, nguyên quán Đông Tiến - ứng Hoà - Hà Tây, sinh 1946, hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

  Nguyên quán Đại Phú - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiến, nguyên quán Đại Phú - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1947, hi sinh 24/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...