Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chinh

Hi sinh 1/1952

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Vân Cốc - Xã Vân Phúc - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN PHÚC THỌ
Thị Trấn Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: (04) 33640829

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chinh

  Nguyên quán Kỳ Lạc - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Chinh, nguyên quán Kỳ Lạc - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 07/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Chinh

  Nguyên quán Kỳ Lạc - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Chinh, nguyên quán Kỳ Lạc - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 7/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nam Tân - Xã Nam Tân - Huyện Nam Sách - Hải Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Minh Tân - Xã Minh Tân - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...