Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chớn

Hi sinh 9/1/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chớn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Đào Văn Chớn

  Nguyên quán Mỹ Hạnh Trung - Cai Lậy - Tiền Giang

  Liệt sĩ Đào Văn Chớn, nguyên quán Mỹ Hạnh Trung - Cai Lậy - Tiền Giang, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chớn

  Nguyên quán Long An - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chớn, nguyên quán Long An - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1946, hi sinh 24/03/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chớn

  Nguyên quán Long An - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chớn, nguyên quán Long An - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1946, hi sinh 24/03/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...