Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chú

Nguyên quán CôngPongChàm - Campuchia

Sinh 1950

Hi sinh 30/06/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chú

  Nguyên quán CôngPongChàm

  Liệt sĩ Bùi Văn Chú, nguyên quán CôngPongChàm, sinh 1950, hi sinh 30/06/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Chú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Chú

  Nguyên quán Khánh Thành - Yên Khánh - Ninh Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chú, nguyên quán Khánh Thành - Yên Khánh - Ninh Bình hi sinh 17 - 08 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Chú

  Nguyên quán Hà Nội

  Liệt sĩ Lê Văn Chú, nguyên quán Hà Nội hi sinh 01/04/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...