Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chủ

Nguyên quán Gia Vân - Gia Viển - Hà Nam Ninh

Sinh 1948

Hi sinh 22/07/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chủ

  Nguyên quán Gia Vân - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Chủ, nguyên quán Gia Vân - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1948, hi sinh 22/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Chủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Chủ

  Nguyên quán Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Lê Văn Chủ, nguyên quán Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc, sinh 1952, hi sinh 01/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chủ

  Nguyên quán Tân Liên - Yên Dũng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chủ, nguyên quán Tân Liên - Yên Dũng - Hà Bắc hi sinh 30/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...