Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chúc

Nguyên quán Hùng Cường - Kim Động - Hải Hưng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chúc

  Nguyên quán Hùng Cường - Kim Động - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Chúc, nguyên quán Hùng Cường - Kim Động - Hải Hưng hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/1970, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Đại đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tây Giang - Xã Tây Giang - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...