Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chuông

Nguyên quán Đọi Sơn – Duy Tiên - Hà Nam

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chuông

  Nguyên quán Đọi Sơn – Duy Tiên - Hà Nam

  Liệt sĩ Bùi Văn Chuông, nguyên quán Đọi Sơn – Duy Tiên - Hà Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Chuông

  Nguyên quán Thanh Hà - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chuông, nguyên quán Thanh Hà - Hải Hưng, sinh 1947, hi sinh 4/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Lương Văn Chuông

  Nguyên quán Yên Ma - Tương Dương - Nghệ An

  Liệt sĩ Lương Văn Chuông, nguyên quán Yên Ma - Tương Dương - Nghệ An hi sinh 3/3/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuông

  Nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuông, nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh, sinh 1948, hi sinh 27/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...