Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Công

Nguyên quán Ngọc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Sinh 1960

Hi sinh 5/5/1970

Cấp bậc Chiến sĩ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0938.515.070 (Trưởng phòng) - 0973.059.888 (Phó phòng) - 0977.679.272 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Công

  Nguyên quán Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Công, nguyên quán Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Sơn Bình, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Công

  Nguyên quán Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Công, nguyên quán Thanh Hoá, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 08/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...