Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cốp

Nguyên quán Định Tăng - Định Yên - Thanh Hóa

Hi sinh 4/2/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cốp

  Nguyên quán Định Tăng - Định Yên - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Cốp, nguyên quán Định Tăng - Định Yên - Thanh Hóa hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Cốp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Cốp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ NGuyễn Văn Cốp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NGuyễn Văn Cốp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã Vĩnh yên - Phường Khai Quang - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Cốp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cốp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Lạc Sơn - Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...