Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cu

Nguyên quán Vinh đồng - Kim Bôi - Hà Tây

Hi sinh 23/11/1977

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C7 D2 E1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cu

  Nguyên quán Vinh đồng - Kim Bôi - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Cu, nguyên quán Vinh đồng - Kim Bôi - Hà Tây hi sinh 23/11/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Cu

  Nguyên quán Kim Bôi - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Cu, nguyên quán Kim Bôi - Hòa Bình hi sinh 14/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Cu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...