Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Củ

Nguyên quán Thành Thọ - Thạch Thành - Thanh Hoá

Sinh 1947

Hi sinh 16/12/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Củ

  Nguyên quán Thành Thọ - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Củ, nguyên quán Thành Thọ - Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1947, hi sinh 16/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Củ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Củ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Củ

  Nguyên quán An Thạnh - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Lê Văn Củ, nguyên quán An Thạnh - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1952, hi sinh 4/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Văn Củ

  Nguyên quán An Thạnh - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Lê Văn Củ, nguyên quán An Thạnh - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1952, hi sinh 04/06/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...