Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cự

Nguyên quán Thái Bình

Sinh 1953

Hi sinh 22/1/1972

Cấp bậc Cs

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Hùng Vương, TT.Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng
ĐT: 0650 3561 143 - (0650) 3561 101 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cự

  Nguyên quán Quỳnh Phú - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Cự, nguyên quán Quỳnh Phú - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 22/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cự

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Cự, nguyên quán Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 22/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Cự

  Nguyên quán Quỳnh Phú - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Cự, nguyên quán Quỳnh Phú - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 22/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Dầu Tiếng - Thị Trấn Dầu Tiếng - Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...