Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cự

Nguyên quán Quỳnh Phú - Thái Bình

Sinh 1953

Hi sinh 22/1/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Hùng Vương, TT.Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng
ĐT: 0650 3561 143 - (0650) 3561 101 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cự

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Cự, nguyên quán Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 22/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cự

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Cự, nguyên quán Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 22/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Cự

  Nguyên quán Quỳnh Phú - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Cự, nguyên quán Quỳnh Phú - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 22/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Dầu Tiếng - Thị Trấn Dầu Tiếng - Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...