Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Của

Nguyên quán Tân Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Hi sinh 26/6/1962

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã Tân Phú

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĨNH CỬU
kp8-TT Vĩnh An, , Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 3697959- 061.3861130(giám đốc)
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP2 - TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: 061.3962500

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Của

  Nguyên quán Tân Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

  Liệt sĩ Bùi Văn Của, nguyên quán Tân Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai hi sinh 26/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Của

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Của, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 26/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - Xã Thạnh Phú - Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Của

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Của, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bùi Của

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Của, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Hưng - Xã Phước Hưng - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...