Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cúc

Nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hoá

Sinh 1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cúc

  Nguyên quán Mỹ Hoà - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn Cúc, nguyên quán Mỹ Hoà - Lạng Giang - Hà Bắc, sinh 1947, hi sinh 21/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cúc

  Nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Cúc, nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1949, hi sinh 2/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Cúc

  Nguyên quán Mỹ Hoà - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn Cúc, nguyên quán Mỹ Hoà - Lạng Giang - Hà Bắc, sinh 1947, hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại La Sơn - Xã La Sơn - Huyện Bình Lục - Hà Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...