Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cúc

Nguyên quán Mỹ Hoà - Lạng Giang - Hà Bắc

Sinh 1947

Hi sinh 21/01/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cúc

  Nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Cúc, nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cúc

  Nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Cúc, nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1949, hi sinh 2/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Cúc

  Nguyên quán Mỹ Hoà - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn Cúc, nguyên quán Mỹ Hoà - Lạng Giang - Hà Bắc, sinh 1947, hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại La Sơn - Xã La Sơn - Huyện Bình Lục - Hà Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...