Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cương

Nguyên quán Yên Thương - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình

Hi sinh 27/2/1979

Cấp bậc binh nhứt

Đơn vị E28 - F10

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cương

  Nguyên quán Ninh Điền - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Cương, nguyên quán Ninh Điền - Châu Thành - Tây Ninh hi sinh 05/05/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cương

  Nguyên quán Ninh Điền - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Cương, nguyên quán Ninh Điền - Châu Thành - Tây Ninh hi sinh 05/05/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Cương

  Nguyên quán Yên Thương - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Cương, nguyên quán Yên Thương - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình hi sinh 27/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...