Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đại

Nguyên quán Xuân Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Thị trấn Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
ĐT: 0383.864.208 (UBND huyện)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đại

  Nguyên quán Xuân Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Đại, nguyên quán Xuân Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hóa hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 12/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Liên mạc - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Lai Vung - Xã Long Hậu - Huyện Lai Vung - Đồng Tháp
 5. Xem thêm các kết quả khác...