Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Dẫm

Nguyên quán Long Nguyên - Bến Cát - Bình Dương

Sinh 1926

Đơn vị Du kích

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bến Cát
Kp5 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3566 174
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
ĐT: 0650.3564322
Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện
Kp2 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 557 - 0650 3564 419

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Dẫm

  Nguyên quán Long Nguyên - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Bùi Văn Dẫm, nguyên quán Long Nguyên - Bến Cát - Bình Dương, sinh 1926, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Đặng Văn Dẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Dẫm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại huyện Tịnh Biên - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dẫm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Dẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dẫm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Hội - Xã Nhơn Hội - Thành phố Qui Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...