Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đàm

Nguyên quán Vụ Bản - Nam Hà

Hi sinh 23 - 04 - 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đàm

  Nguyên quán Lê Lợi - Vũ Bản - Nam Hà

  Liệt sĩ Bùi Văn Đàm, nguyên quán Lê Lợi - Vũ Bản - Nam Hà hi sinh 29 - 09 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đàm

  Nguyên quán Vụ Bản - Nam Hà

  Liệt sĩ Bùi Văn Đàm, nguyên quán Vụ Bản - Nam Hà hi sinh 23/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đàm

  Nguyên quán Lê Lợi - Vũ Bản - Nam Hà

  Liệt sĩ Bùi Văn Đàm, nguyên quán Lê Lợi - Vũ Bản - Nam Hà hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đàm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Xã Trung Sơn - Huyện Lương Sơn - Hoà Bình
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Xã Trực Thái - Xã Trực Thái - Huyện Trực Ninh - Nam Định
 6. Xem thêm các kết quả khác...