Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Dân

Nguyên quán Nhân Huệ - Chí Linh - Hải Hưng

Hi sinh 5/12/1969

Cấp bậc hạ sĩ

Đơn vị F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Dân

  Nguyên quán Diển Nam - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Dân, nguyên quán Diển Nam - Diễn Châu - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 18/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Dân

  Nguyên quán Nhân Huệ - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Dân, nguyên quán Nhân Huệ - Chí Linh - Hải Hưng hi sinh 5/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Dân

  Nguyên quán Diển Nam - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Dân, nguyên quán Diển Nam - Diễn Châu - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 18/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại ô số 1 khu bắc - Xã Hải Lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa
 5. Xem thêm các kết quả khác...