Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Dấn

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 1, Thị Trấn, , Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
ĐT: 0663761022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Dấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Dấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Bến Cầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phùng Văn Dấn

  Nguyên quán Mỹ Cường - Gia Lương - Hà Bắc

  Liệt sĩ Phùng Văn Dấn, nguyên quán Mỹ Cường - Gia Lương - Hà Bắc, sinh 1944, hi sinh 19/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Dấn

  Nguyên quán Mỹ Cường - Gia Lương - Hà Bắc

  Liệt sĩ Phùng Văn Dấn, nguyên quán Mỹ Cường - Gia Lương - Hà Bắc, sinh 1944, hi sinh 19/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...