Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đán

Nguyên quán Tiền Hải - Thái Bình

Sinh 1950

Hi sinh 06/02/1971

Đơn vị D 2250

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đán

  Nguyên quán Thụy Phong - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Đán, nguyên quán Thụy Phong - Thái Thụy - Thái Bình hi sinh 6/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đán

  Nguyên quán Đức Hợp - Kim Động - Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Văn Đán, nguyên quán Đức Hợp - Kim Động - Hưng Yên, sinh 1959, hi sinh 17/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đán

  Nguyên quán Thụy Phong - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Đán, nguyên quán Thụy Phong - Thái Thụy - Thái Bình hi sinh 6/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đán

  Nguyên quán Đức Hợp - Kim Động - Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Văn Đán, nguyên quán Đức Hợp - Kim Động - Hưng Yên, sinh 1959, hi sinh 17/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...