Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đang

Nguyên quán An ấp - Phụ Dực - Thái Bình

Hi sinh 28 - 05 - 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đang

  Nguyên quán Quỳnh Sơn - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Đang, nguyên quán Quỳnh Sơn - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 24/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đang

  Nguyên quán Trường Phúc - An ấp - Phụ Dực - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Đang, nguyên quán Trường Phúc - An ấp - Phụ Dực - Thái Bình hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Thanh Bình - Thị trấn Thanh Bình - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Cương Chính - Xã Cương Chính - Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1946, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Diên Khánh - Xã Suối Hiệp - Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà
 6. Xem thêm các kết quả khác...