Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đăng

Nguyên quán Thanh Niệm - Hải Dương

Sinh 1369

Hi sinh 11/03/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị E209 F7

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đăng

  Nguyên quán Chí Hoà - Chí Linh - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Văn Đăng, nguyên quán Chí Hoà - Chí Linh - Hải Dương, sinh 1954, hi sinh 18/02/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đăng

  Nguyên quán Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Đăng, nguyên quán Can Lộc - Hà Tĩnh hi sinh 23/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đăng

  Nguyên quán Thanh Niệm - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Văn Đăng, nguyên quán Thanh Niệm - Hải Dương, sinh 1369, hi sinh 11/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đăng

  Nguyên quán Chí Hoà - Chí Linh - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Văn Đăng, nguyên quán Chí Hoà - Chí Linh - Hải Dương, sinh 1954, hi sinh 18/02/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...